English
PDF (1798KB)
CV
English
PDF (294KB)
English
PDF (165KB)
English
PDF (192KB)
English
PDF (7389KB)
CV
Danish
PDF (292KB)
Danish
PDF (190KB)
Danish
PDF (141KB)
Danish
PDF (212KB)

Registration form / Tilmeldingsblanket

 
Register your attendance online by clicking here. In order to obtain admission with voting rights, you must be a registered shareholder no later than 22 March 2023.

Important deadlines

Orders for admission cards must be received no later than 24 March 2023 at 11:59 pm CET.


Tilmelding kan ske online ved at klikke her. For at kunne anmelde deltagelse med stemmeret skal du være registreret aktionær senest d. 22. March 2023.


Vigtige frister

Anmeldelse af deltagelse skal være modtaget senest d. 24. marts 2023 kl. 23.59.

 

Proxy / Fuldmagt

Proxies may be submitted electronically via FLSmidth's InvestorPortal. 
(requires electronic password) or in writing by using the proxy form that can be downloaded herePlease see this guide for information about proxy voting as a non-Danish shareholder.

 

Important deadlines

Proxies must be received no later than 24 March 2023 at 11:59 pm CET.

 

Fuldmagter kan afgives elektronisk enten via FLSmidths InvestorPortal. 

(kræver elektronisk adgangskode eller NemId) eller skriftligt ved brug af fuldmagt, der kan downloades her.


Vigtige frister

Fuldmagter skal være modtaget senest d. 24. marts 2023 kl. 23.59.

 

Postal vote / Brevstemmer

Postal votes may be submitted electronically via FLSmidth's InvestorPortal. 

(requires electronic password) or in writing by using the postal vote form that can be downloaded here.

 

Important deadlines

Postal votes must be received no later than 28 March 2023 at 12.00 (noon) CEST.


Brevstemmer kan afgives elektronisk via FLSmidths InvestorPortal

(kræver elektronisk adgangskode eller NemId) eller skriftligt ved brug af brevstemmeblanketten, der kan downloades her.


Vigtige frister

Brevstemmer skal være modtaget senest d. 28. marts 2023 kl. 12.00.


Investor portal

Submit or change your contact details  as shareholder on the Investor Portal: Click here to go to the Investor Portal.

 

Oplys eller ret dine kontaktinformationer som aktionær på Investor Portalen: Klik her for at gå til Investor Portalen.

 

Number of shares and voting rights / Aktier og stemmerettigheder

FLSmidth & Co. A/S has a total share capital of DKK 1,153,000,000. Each share has a nominal value of DKK 20 and enti-tles the holder to 20 votes.

The company holds a nominal amount of 18,276,560 treasury shares. As of 3 March 2023 the voting stock therefore amounts to 1,134,723,440 votes.

 

FLSmidth & Co. A/S har en samlet aktiekapital på 1.153.000.000 kr. Hver aktie lyder på 20 kr. og giver 20 stemmer.

Selskabet ejer nominelt 18.276.560 egne aktier. Den stemmeberettigede aktiekapital repræsenterer således pr. 3. marts 2023 1.134.723.440 stemmer.

 

Webcast

You can follow the meeting online via a webcast. Note that it is not possible to vote or ask questions to the meeting via the webcast.

 

Du kan følge generalforsamlingen via webcast. Bemærk at det ikke er muligt at stemme eller stille spørgsmål til generalforsamlingen via webcasten.


Annual General Meeting 2019
The 2019 Annual General Meeting was held on 27 March 2019 at 16.00 (CET) at Vigerslev Allé 77, 2500 Valby, Denmark.
Annual General Meeting 2018
The 2018 Annual General Meeting was held on 5 April 2018 at 4:00 pm CET at Vigerslev Allé 77 in Valby, Denmark.
Annual General Meeting 2017
The 2017 Annual General Meeting was held on 30 March 2017 at 16.00 (CET) at Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnusson Gade 2-4, 1577 Copenhagen V, Denmark.
Annual General Meeting 2016
The Annual General Meeting was held on Tuesday 5 April 2016 at 16.00 (CET) at Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnusson Gade 2-4, 1577 Copenhagen V, Denmark.
Annual General Meeting 2015
The Annual General Meeting was held on Thursday 26 March 2015 at 16.00 (CET) at Tivoli Congress Center, Arni Magnusson Gade 2-4, 1577 Copenhagen V, Denmark.
Annual General Meeting 2014
The 2014 Annual General Meeting was held on 27 March 2014 at 15.00 CET at Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, DK-2000 Frederiksberg, Denmark.
Annual General Meeting 2013
The Annual General Meeting was held on Friday 5 April 2013 at 16.00 (CET) at Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, DK-2000 Frederiksberg, Denmark.
Annual General Meeting 2012
The Annual General Meeting was held at Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, DK-2000 Frederiksberg, Denmark.
Annual General Meeting 2011
The Annual General Meeting 2011 was held on Friday 29 April 2011 at Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, DK-2000 Frederiksberg, Denmark.
Annual General Meeting 2010
Documents for the annual general meeting held 16 April 2010.

Stories from FLSmidth