Annual General Meetings

Here you can find documents about and dealt with at the Annual General Meetings.

FLSmidth Annual General Meetings

Annual General Meeting 2018

Information om Generalforsamlingen 2018 / Information about the Annual General Meeting 2018.

FLsmidth Annual General Meeting 2010

Ordinær generalforsamling, 5. april 2018

Den ordinære generalforsamling blev afholdt d. 5. april 2018 kl. 16.00 på Vigerslev Allé 77, Valby.

Indkaldelse med dagsorden og de fuldstændige forslag

Årsrapport 2017 (på engelsk)

CV

Vedtægter

Referat

Download det korte referat

Download det lange referat

Tilmeldingsblanket

Der kan ikke længere bestilles adgangskort, da generalforsamlingen er afholdt.

Fuldmagt

Der kan ikke længere afgives fuldmagter, da generalforsamlingen er afholdt.

Brevstemmer

Der kan ikke længere afgives stemmer, da generalforsamlingen er afholdt.

Stemmefordeling

Download stemmefordelingen

Aktier og stemmerettigheder

FLSmidth & Co. A/S har en samlet aktiekapital på 1.025.000.000 kr. Hver aktie lyder på 20 kr. og giver 20 stemmer.

Selskabet ejer nominelt 1.650.524 egne aktier. Den stemmeberettigede aktiekapital repræsenterer således pr. 28. februar 2018 991.989.520 stemmer.

Investorportal

Oplys eller ret dine kontaktinformationer som aktionær på Investorportalen: Klik her for at gå til investorportalen.

Webcast

Du kan se webcasten fra generalforsamlingen i Investor-sektionen på vores website.

Annual General Meeting, 5 April 2018

The 2018 Annual General Meeting was held on 5 April 2018 at 4:00 pm CET at Vigerslev Allé 77, Valby.

Notice with agenda and complete proposals

Annual Report 2017

CV

Articles of Association

Summary

Download the short version

Download the long version

Registration form

It is no longer possible to order admissions cards as the general meeting has been concluded.

Proxy

It is no longer possible to submit proxies as the general meeting has been concluded.

Postal votes

It is no longer possible to postal vote as the general meeting has been concluded.

Votes cast

Download the result

Number of shares and voting rights

FLSmidth & Co. A/S has a total share capital of DKK 1,025,000,000. Each share has a nominal value of DKK 20 and entitles the holder to 20 votes.

The company holds a nominal amount of 1,650,524 treasury shares. As at 28 February 2018 the voting stock therefore amounts to 991,989,520 votes.

Investor portal

Submit or change your contact details as shareholder on the Investor Portal: Click here to go to the Investor Portal Webcast

Webcast

It is possible to see the webcast from the annual general meeting in our Investor section.