Customer Service

Ekstern Service

I alt har vi 9 serviceteknikere, der udfører akutte servicebesøg, opstart af nye installationer, AST/QAL2 funktionstests samt forebyggende servicebesøg. Endvidere varetager de vores 24 timers hotlineservice. Deres arbejdsopgaver ligger både i Danmark og i udlandet. Alle servicebesøg afsluttes med en udførlig servicerapport, som afleveres til kunden, inden vi forlader stedet.

Kompetente serviceteknikere

I de senere år har vi oplevet et stigende behov for forebyggende vedligeholdelse hos vore kunder, især på affaldsforbrændingsanlæg indenfor EU. Det er en følge af de meget skærpede emissionsmålekrav med indførslen af et nyt direktiv i 2005. Det betyder, at vores serviceteknikeres opgaver er blevet en væsentlig del af kundernes kvalitetsstyringssystem for deres emissionsmåleudstyr. Det stiller store krav til dokumentation og rapportering. I mange tilfælde benyttes rapporten som dokumentation overfor myndighederne, som ved blandt andet emissionsmåleudstyr forlanger dokumentation for regelmæssige serviceeftersyn.

Service og salg af udstyr til gasdetektion håndteres af vort rullende værksted - en servicebil fuldt udstyret med reservedele, nye instrumenter, kalibreringsgasser o.l. - alle nødvendige dele til et service- og salgsbesøg hos vore gasdetektionskunder, som bl.a. er rensningsanlæg og entreprenørvirksomheder.

Servicebesøg
Vore servicevogne er altid udstyret med relevant måle- og kalibreringsudstyr til udførelse af eksternt servicearbejde på gasanalyseudstyr. Vi medbringer så mange reserve- og sliddele som muligt, så serviceopgaverne så vidt muligt kan færdiggøres på første servicebesøg. Servicebesøgene skal udføres efter givne procedurer, således at FLSmidth Airloq og kunden i samarbejde kan sikre, at alle eventuelle fejl er afhjulpet, og at alle systemfunktioner er testet. Procedurerne er som følger:

• Generel status på systemet undersøges
• Identifikation af eventuelle fejl og mangler
• Forebyggende vedligehold i henhold til den angivne servicerapport,
   som er udformet specielt til det enkelte analysesystem/produkt
• Udskiftning af reservedele
• Gennemgang og godkendelse af serviceopgaven sammen med kunden

Reservedele
FLSmidth Airloq lagerfører alle relevante reservedele, som er nødvendige for vedligeholdelse af kundernes udstyr. Vi opdaterer løbende vores lager, således at alle nye produkter og reservedele er tilgængelige. Grundet vores strategi om ikke at være afhængig af en enkelt leverandør kan vi levere originale reservedele til mange forskellige instrumenttyper.

Sliddele og de mest benyttede reservedele kan alle skaffes fra vores centrale lager i Danmark. På denne måde kan de fleste reservedele sendes til kunden fra dag til dag. Vi har et godt samarbejde med alle vore underleverandører, og derfor kan vi også hurtigt fremskaffe reservedele, som ikke findes på vort lager.

Vi anbefaler dog, at kunden selv lagerfører nogle reservedele, som er nødvendige for driften af gasanalyseudstyret. Et sådant "nødlager" vil kunne afhjælpe langvarige systemstop og således også produktionstab. Det er muligt at rekvirere lister med anbefalede reservedele specifikt på kundens system.

Remember name
Remember phone/email
Remember Country
Remember subject
:
You must choose at least one point of contact