Service

Vi har gjort service til en mærkesag. Og har investeret massivt i en velfungerende og dækkende serviceorganisation.

Service

Danmarks bedste service inden for gasanalyse

Et højt serviceniveau og kvalificerede medarbejdere er den direkte årsag til,

at FLSmidth gennem årene har opnået status som den førende virksomhed inden for gasanalyse på det danske marked.
Vi har gjort service til en mærkesag. Og har investeret massivt i en velfungerende og landsdækkende serviceorganisation. Vores målsætning er at sikre maksimal kundetilfredshed og tryghed.

Systemer til gasanalyse er meget komplekse, og det er afgørende, at de personer, der beskæftiger sig med reparationer, levering af reservedele og nye produkter, er fortrolige med udstyret. Løbende efteruddannelse og opkvalificering af vores serviceteam er derfor en integreret del af vores service-koncept.

Intern service

Vi prioriterer den personlige kontakt højt, og vores kunder har altid mulighed for at få hjælp, når de kontakter os.

Vores interne serviceafdeling yder i første omgang telefonsupport og besvarer alle indgående e-mails.

Intern service håndterer desuden after sales ordrer, reklamationer, serviceaftaler, uddannelse samt koordinering af servicebesøg.

Ekstern service

Vores eksterne serviceteknikere rykker ud, når kunden har behov for akut hjælp, opstart af nye installationer og forebyggende serviceeftersyn samt AST/QAL2 funktionstests. Hvis kunden ønsker det, tilbyder vi også 24-timers aftaleservice.

Alle servicebesøg afsluttes med en udførlig servicerapport, som afleveres til kunden, inden vi forlader stedet.

Vore servicevogne er indrettet med relevant måle- og kalibreringsudstyr til udførelse af ekstern service og reservedele til gasanalyseudstyr. På den måde sikrer vi, at serviceopgaverne så vidt muligt kan færdiggøres på første servicebesøg.

Korte reparationstider

Kan vores eksterne serviceteknikere ikke løse problemerne på stedet, bringer vi udstyret hjem til vores serviceværksted i Mariager.

Her arbejder vores interne service- team dagligt med kalibrering, linearisering og reparation af analyseinstrumenter og håndtering af reservedelsudskiftninger.

Selv om vores gennemsnitlige reparationstid er helt nede på 10 dage, går vi ikke på kompromis med kvalitet og sikkerhed. Alle instrumenter, der forlader vores serviceværksted, er testede og kalibrerede med certificerede testgasser og klar til brug, når de leveres tilbage til kunden.

Kvalitetssikring og rådgivning

Som en naturlig del af vores sparring med kunden, tilbyder vi også rådgivning ved specifikation, indkøb, indkøring samt vedligeholdelse/kvalitetssikring af udstyr til overholdelse af en given lovgivning.

Arbejdet med CEN-standarder kan være en stor og vanskelig opgave. Vi tilbyder derfor:

 • Udarbejdelse af usikkerhedsbudget (QAL1).
 • Rådgivning ved planlægning og afvikling af QAL2.
 • Oplæring af driftspersonale i QAL3-procedurer.´
 • Møder med et akkrediteret målefirma omkring koordinering.
 • Planlægning af QAL2 og AST.
 • Konsulenthjælp ved udarbejdelse af kvalitetsmanualer m.v.
 • Dokumentation og rapportering af emissionsmål.

 

Serviceaftaler

Regelmæssige serviceeftersyn reducerer systemnedbrud og optimerer driften. En servicekontrakt med FLSmidth bidrager derfor positivt til et driftssikkert og stabilt gasanalysesystem.

Servicekontrakten kan udvides med 24 timers tilkaldeordning, hvor vi garanterer påbegyndt afhjælpning af et opstået problem/fejl inden for to timer.

I de tilfælde, hvor et problem ikke kan afhjælpes med telefonsupport eller modemopkobling til udstyret, rejser vi ud til anlægget med så kort tidsfrist som muligt. I Danmark er rejsetiden ganske kort og kan foretages i bil, og vi er derfor altid kun få timer væk.

Vores serviceafdeling håndterer alle henvendelser fra kunder. Vi tilbyder serviceydelser inden for følgende områder:

 • Opstart af systemer
 • Forebyggende vedligehold
 • Reparationer
 • 24 timers hotlineservice og tilkald
 • Reservedele
 • Teknisk support
 • Undervisning
 • Serviceaftaler
 • Fejlfinding
 • Sparring
 • Reklamationer

Remember name
Remember phone/email
Remember Country
Remember subject
:
You must choose at least one point of contact