Ultra Violet Light UV/NDUV

Ultraviolet lys - UV/NDUV

Ultravioletlys (UV) anvendes ofte til analyse af NO, NO2 og SO2. Ofte når UV-måleprincippet anvendes, er der tale om NDUV, som står for Non Dispersive Ultra Violet, altså ikke-spredt UV-lys. Målingen udføres ved, at en gasstrøm ledes igennem en kuvette, hvor en UV-lyskilde og et optisk filter er placeret i den ene ende af kuvetten, og en detektor er placeret i den anden ende af kuvetten. UV-lyskilden udsender spredt UV-lys, og bølgelængden af det lys, der sendes igennem gassen i kuvetten, bestemmes af det optiske filter, der er monteret imellem lyskilden og kuvetten. Der anvendes forskellige bølgelængder af UV-lys til analyse af forskellige gasser. Absorbansen af det lys, der sendes ind i kuvetten, er et udtryk for koncentrationen af den gas, der analyseres. Mængden af lys, der passerer igennem gassen, måles på detektoren i den anden ende af kuvetten.

UV-måleprincippet er generelt ikke så krydsfølsomt overfor andre gasser, eksempelvis CO2 og H2O, da disse ikke absorberer godt i UV-området. Derfor er UV-måleprincippet yderst anvendeligt til analyse af gasser i lave koncentrationer, især SO2 og NO2.

Downloads

Data sheet

ABB AO2000/Limas 11

Data sheet

ABB EL3000/Limas 23

Data sheet

EPM X-stream

Data sheet

EPM NGA2000

Remember name
Remember phone/email
Remember Country
Remember subject
:
You must choose at least one point of contact