Ultra Violet Light UV/NDUV

Ultraviolet lys - UV/NDUV

CO, CO2, NO, SO2 og CH4 absorberer infrarødt lys og er dermed ideelle til IR måleprincippet.

Ultravioletlys (UV) anvendes ofte til analyse af NO, NO2 og SO2. Ofte når UV-måleprincippet anvendes, er der tale om NDUV, som står for Non Dispersive Ultra Violet, altså ikke-spredt UV-lys. Målingen udføres ved, at en gasstrøm ledes igennem en kuvette, hvor en UV-lyskilde og et optisk filter er placeret i den ene ende af kuvetten, og en detektor er placeret i den anden ende af kuvetten. UV-lyskilden udsender spredt UV-lys, og bølgelængden af det lys, der sendes igennem gassen i kuvetten, bestemmes af det optiske filter, der er monteret imellem lyskilden og kuvetten. Der anvendes forskellige bølgelængder af UV-lys til analyse af forskellige gasser. Absorbansen af det lys, der sendes ind i kuvetten, er et udtryk for koncentrationen af den gas, der analyseres. Mængden af lys, der passerer igennem gassen, måles på detektoren i den anden ende af kuvetten.

UV-måleprincippet er generelt ikke så krydsfølsomt overfor andre gasser, eksempelvis CO2 og H2O, da disse ikke absorberer godt i UV-området. Derfor er UV-måleprincippet yderst anvendeligt til analyse af gasser i lave koncentrationer, især SO2 og NO2.

Downloads

Data sheet

ABB AO2000/Limas 11

Data sheet

ABB EL3000/Limas 23

Data sheet

EPM X-stream

Data sheet

EPM NGA2000

Remember name
Remember phone/email
Remember Country
Remember subject
:
You must choose at least one point of contact