Produkter

Vores specialister har stor erfaring i at vælge den helt rigtige analysator.

Products - Gas Analysers - ABB Uras 14

Den bedst egnede analysator

Vi vælger uafhængigt blandt analysatorer af fabrikaterne ABB, Emerson Process Management,

Mess- & Analysentechnik, NEO og Siemens. Vi har et indgående produktkendskab og kan derfor vælge den analysator, der er bedst egnet i forhold til kombinationen af gasser, der skal måles, procesbetingelser, vedligeholdelse samt økonomiske overvejelser.

Vores analysatorer kan måle op mod 60 forskellige gasser, hvoraf de mest almindelige er CH4, 02, CO, CO2, HCI, H20, NH3, NO, NO2, SO2 og TOC.

Mess- & Analysentechnik, NEO og Siemens.

Ekstraktiv eller in-situ

Vores sortiment indeholder både ekstraktive og in-situ analysatorer.

Ekstraktive analysatorer bruges ofte, når våde og korroderende gasser skal analyseres og en kort responstid ikke er afgørende. En ekstraktiv måling betyder, at en lille mængde røggas tages ud af processen, bliver filtreret, nedkølet mv. og sendes til gasanalysatoren til analyse. Er en kort respons nødvendig, kan en in-situ analysator i stedet benyttes. Her måles direkte i gaskanalen og de mest benyttede måleteknikker er zirconium-oxid sonder og laser teknologi.

Remember name
Remember phone/email
Remember Country
Remember subject
:
You must choose at least one point of contact