IR Information

Shareholders, analysts and other interested parties following FLSmidth can find relevant information about the organization in this section.

FLSmidth IR information

Investor Registration

Registration of email address to be used for notices of General Meetings / Registrering af e-mail-adresse til brug for indkaldelse til generalforsamling

Investor Registration

English

Information to our shareholders: registration of email address to be used for notices of General Meetings

Pursuant to article 5 of FLSmidth & Co. A/S' articles of association General Meetings shall be called via the Company website, www.flsmidth.com.

As a general rule, you will therefore as registered shareholder not receive notices of General Meetings via post. You must register for General Meetings via FLSmidth's website, www.flsmidth.com.

If you in the future wish to receive the notice of annual general meetings, FLSmidth therefore encourages you to register your email address as soon as possible by following the guide below:

 

How to register your email address:

  • Follow this link to the Investor Portal 
  • Log on with NemID (Danish nationals only), VP-ID or with VP user name
  • If you are not already registered as a VP user on the Investor Portal, click on New user/New activation code and follow the guide 
  • Enter your email address under My profile and click Save preferences 
  • Select which information/publications you wish to receive via email

You can change your email address on the Investor Portal at any time.

If you have any questions to the Investor Portal or need any assistance with it, please contact VP Investor Services, who keeps FLSmidth & Co. A/S' register of shareholders, on telephone +45 43 58 88 91 or via email on vpinvestor@vp.dk.

Notice via post
In case you wish to receive notices of General Meetings via post, we ask you to send information hereof to VP Investor Services via vpinvestor@vp.dk. Remember to state that your request concerns FLSmidth & Co. A/S.

If you don't do anything
If you don't register your email with VP Investor Services or ask to receive notices via post, then you will not receive notices of our General Meetings, but need to keep yourself informed via our website about notices and holdings of General Meetings.

Dansk

Information til vores aktionærer: registrering af e-mail-adresse til brug for indkaldelse til generalforsamling

I henhold til FLSmidth & Co. A/S' vedtægter § 5 indkaldes der til generalforsamlingen via selskabets hjemmeside www.flsmidth.com.

Du vil som navnenoteret aktionær derfor som hovedregel ikke modtage en indkaldelse til generalforsamlingen via post. Du skal selv via FLSmidths hjemmeside, www.flsmidth.com tilmelde dig generalforsamlingen.

Ønsker du fremover at modtage en indkaldelse til generalforsamlingen, opfordrer FLSmidth derfor til, at du registrerer din e-mail-adresse snarest muligt ved at følge nedenstående vejledning:

 

Sådan registrerer du din e-mail-adresse: 

  • Følg dette link til Investor-Portalen 
  • Log på med NemID, VP-ID eller med VP-brugernavn 
  • Er du ikke oprettet som VP-bruger på Investor-Portalen, så klik på Ny bruger/Ny aktive-ringskode og følg vejledningen 
  • Angiv din e-mail-adresse under Min profil og klik på Gem indstillinger 
  • Vælg hvilke informationer/publikationer, du ønsker at modtage pr. e-mail

Du kan til enhver tid ændre din e-mail-adresse på Investor-Portalen.

Hvis du har spørgsmål til InvestorPortalen eller brug for hjælp undervejs, kan du kontakte VP Investor Services, som er ejerbogsfører for FLSmidth & Co. A/S, på telefon 43 58 88 91 eller du kan skrive til vpinvestor@vp.dk.

Indkaldelse pr. brev
Såfremt du ønsker at modtage indkaldelser til generalforsamling pr. brev, beder vi dig sende besked herom på mail til VP Investor Services via vpinvestor@vp.dk. Husk at skrive, at det drejer sig om FLSmidth & Co. A/S.

Hvis du ikke foretager dig noget
Hvis du ikke registrerer din e-mail-adresse hos VP Investor Services eller beder om at få indkaldelsen pr. brev, vil du ikke modtage indkaldelse til vore generalforsamlinger, men skal holde dig orienteret via vores hjemmeside om indkaldelse til og afholdelse af generalforsamling.