Annual General Meetings

Here you can find documents about and dealt with at the Annual General Meetings.

FLSmidth Annual General Meetings

Annual General Meeting 2013

The 2013 Annual General Meeting was held on 5 April 2013.

FLSmidth Annual General Meeting 2013

Ordinær generalforsamling, 5. april 2013 kl. 16.00

Den ordinære generalforsamling blev afholdt fredag den 5. april 2013, kl. 16.00 i Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg.

Indkaldelse 
CV for bestyrelsen
Årsrapport 2012
Fuldstændige forslag
Vedtægter - gamle og nye

 

Referat

Download det korte referat

Download det lange referat

 

Tilmeldingsblanket

Der kan ikke længere bestilles adgangskort, da generalforsamlingen er afholdt.

 

Fuldmagt

Der kan ikke længere afgives fuldmagter, da generalforsamlingen er afholdt.

 

Brevstemmer

Der kan ikke længere afgives stemmer, da generalforsamlingen er afholdt.

 

Stemmefordeling

Download stemmefordelingen.

 

Aktier og stemmerettigheder

FLSmidth & Co. A/S har en samlet aktiekapital på 1.064.000.000 kr. Hver aktie lyder på 20 kr. og giver 20 stemmer.

Selskabet ejer nominelt 1.344.500 egne aktier. Den stemmeberettigede aktiekapital repræsenterer således pr. 11. marts 2013 1.037.110.000 stemmer.

 

Investor Portal

Oplys eller ret dine kontaktinformationer samt bestil trykte materialer som aktionær på Investor Portalen: Klik her for at gå til Investor Portalen.  
 

Webcast

Du kan se generalforsamlingen via webcast.
Gå til webcast.
 

Annual General Meeting, 5 April 2013 at 16.00 CET

The Annual General Meeting was held on Friday 5 April 2013 at 16.00 (CET) at Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, DK-2000 Frederiksberg.

Notice 
CV for the Board of Directors
Annual Report 2012
Complete resolutions proposed
Articles of Association - old and new

 

Summary

Download the short version

Download the long version

 

Registration form

It is no longer possible to order admis-sions cards as the general meeting has been concluded.

 

Proxy

It is no longer possible to submit proxies as the general meeting has been concluded.

 

Postal votes

It is no longer possible to submit proxy voting as the general meeting has been concluded.

 

Votes cast

Download the result

 

Number of shares and voting rights

FLSmidth & Co. A/S has a total share capital of DKK 1,064,000,000. Each share has a nominal value of DKK 20 and entitles the holder to 20 votes.

The company holds a nominal amount of 1,344,500 treasury shares. As at 11 March 2013 the voting stock therefore amounts to 1,037,110,000 votes.

 

Investor Portal 

Submit or change your contact details and sign up printed materials as shareholder on the Investor Portal: Click here to go to the Investor Portal 

 

Webcast

You can follow the meeting online via a webcast. Note it is not possible to vote or ask questions to the meeting via the webcast.

Go to webcast.