Annual General Meetings

Here you can find documents about and dealt with at the Annual General Meetings.

FLSmidth Annual General Meetings

Annual General Meeting 2017

Information om Generalforsamlingen 2017 / Information about the Annual General Meeting 2017.

FLsmidth Annual General Meeting 2010

Ordinær generalforsamling, 30. marts 2017

Den ordinære generalforsamling bliver afholdt d. 30. marts 2017 kl. 16.00 i Tivoli Hotel & Congress Center, København.

Optagelse af emner på dagsordenen til den ordinære generalforsamling

Aktionærer, der ønsker et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, skal skriftligt meddele dette til bestyrelsen for FLSmidth & Co. A/S senest d. 15. februar 2017.

Skriftlig henvendelse bedes rettet til corpir@flsmidth.com eller FLSmidth & Co. A/S, Vigerslev Allé 77, 2500 Valby, jf. Selskabsloven §90.

InvestorPortal

Oplys eller ret dine kontaktinformationer samt bestil trykte materialer som aktionær på InvestorPortalen: Klik her for at gå til InvestorPortalen.
Annual General Meeting, 30 March 2017

The 2017 Annual General Meeting will be held on 30 March 2017 at 16.00 CET at Tivoli Hotel & Congress Center, Copenhagen.

Proposals for resolutions to be included in the agenda of the Annual General Meeting

Shareholders who wish to have a proposed resolution included in the agenda of the Annual General Meeting must inform the Board of Directors of FLSmidth & Co. A/S in writing no later than 15 February 2017.

Please send your request in writing to corpir@flsmidth.com or FLSmidth & Co. A/S, Vigerslev Allé 77, 2500 Valby, pursuant to the Limited Liability Companies Act, Section 90.

InvestorPortal

Submit or change your contact details and sign up for printed materials as shareholder on the Investor Portal: Click here to go to the Investor Portal.