Annual General Meetings

Here you can find documents about and dealt with at the Annual General Meetings.

FLSmidth Annual General Meetings

Annual General Meeting 2017

Information om Generalforsamlingen 2017 / Information about the Annual General Meeting 2017.

FLsmidth Annual General Meeting 2010

Ordinær generalforsamling, 30. marts 2017

Den ordinære generalforsamling blev afholdt d. 30. marts 2017 kl. 16.00 i Tivoli Hotel & Congress Center, København.

Indkaldelse med dagsorden og de fuldstændige forslag

Årsrapport 2016 (på engelsk)

Vedtægter

Referat

Download det korte referat

Download det lange referat

Tilmeldingsblanket

Der kan ikke længere bestilles adgangskort, da generalforsamlingen er afholdt.

Fuldmagt

Der kan ikke længere afgives fuldmagter, da generalforsamlingen er afholdt.

Brevstemmer

Der kan ikke længere afgives stemmer, da generalforsamlingen er afholdt.

Stemmefordeling

Download stemmefordelingen

Number of shares and voting rights

FLSmidth & Co. A/S har en samlet aktiekapital på 1.025.000.000 kr. Hver aktie lyder på 20 kr. og giver 20 stemmer.

Selskabet ejer nominelt 43.072.360 egne aktier. Den stemmeberettigede aktiekapital repræsenterer således pr. 23. februar 2017 981.927.640 stemmer.

Investor Portal

Oplys eller ret dine kontaktinformationer samt bestil trykte materialer som aktionær på InvestorPortalen: Klik her for at gå til InvestorPortalen.

Webcast

Du kan se webcasten fra generalforsamlingen i Investor-sektionen.


 


Annual General Meeting, 30 March 2017

The 2017 Annual General Meeting was held on 30 March 2017 at 16.00 CET at Tivoli Hotel & Congress Center, Copenhagen.

Notice with agenda and complete proposals

Annual Report 2016

Articles of Association

Summary

Download the short version

Download the long version

Registration form

It is no longer possible to order admissions cards as the general meeting has been concluded.

Proxy

It is no longer possible to submit proxies as the general meeting has been concluded.

Postal votes

It is no longer possible to postal vote as the general meeting has been concluded.

Votes cast

Download the result

Number of shares and voting rights

FLSmidth & Co. A/S has a total share capital of DKK 1,025,000,000. Each share has a nominal value of DKK 20 and entitles the holder to 20 votes. 

The company holds a nominal amount of 43,072,360 treasury shares. As of 23 February 2017 the voting stock therefore amounts to 981,927,640 votes.

Investor Portal

Submit or change your contact details and sign up for printed materials as shareholder on the Investor Portal: Click here to go to the Investor Portal.

Webcast

Webcast AGM 2017