Annual General Meetings

Here you can find documents about and dealt with at the Annual General Meetings.

FLSmidth Annual General Meetings

Annual General Meeting 2017

Information om Generalforsamlingen 2017 / Information about the Annual General Meeting 2017.

FLsmidth Annual General Meeting 2010

Ordinær generalforsamling, 30. marts 2017

Den ordinære generalforsamling bliver afholdt d. 30. marts 2017 kl. 16.00 i Tivoli Hotel & Congress Center, København.

Indkaldelse med dagsorden og de fuldstændige forslag

Årsrapport 2016 (på engelsk)

Vedtægter

Efter generalforsamlingen vil selskabet være vært ved en let anretning.

Tilmeldingsblanket

Tilmelding kan ske online ved at klikke her eller skriftligt via tilmeldingsblanket som kan downloades her.

For at kunne indløse adgangskort med stemmeret til generalforsamlingen skal du være registreret som aktionær senest d. 23. marts 2017.

Vigtige frister

Anmonding om adgangskort skal være modtaget senest d. 24. marts 2017 kl. 23.59.

Fuldmagt

Fuldmagter kan afgives elektronisk enten via FLSmidths InvestorPortal her,

(kræver elektronisk adgangskode) eller skriftligt ved brug af fuldmagts/brevstemmeblanketten, der kan downloades her.

Vigtige frister

Fuldmagter skal være modtaget senest d. 24. marts 2017 kl. 23.59.

Brevstemmer

Brevstemmer kan afgives elektronisk via FLSmidths InvestorPortal her,

(kræver elektronisk adgangskode) eller skriftligt ved brug af fuldmagts/brevstemmeblanketten, der kan downloades her.

Vigtige frister

Brevstemmer skal være modtaget senest d. 29. marts 2017 kl.12.00.

Aktier og stemmerettigheder

FLSmidth & Co. A/S har en samlet aktiekapital på 1.025.000.000 kr. Hver aktie lyder på 20 kr. og giver 20 stemmer.

Selskabet ejer nominelt 43.072.360 egne aktier. Den stemmeberettigede aktiekapital repræsenterer således pr. 23. februar 2017 981.927.640 stemmer. 

InvestorPortal

Oplys eller ret dine kontaktinformationer samt bestil trykte materialer som aktionær på InvestorPortalen: Klik her for at gå til InvestorPortalen.
Annual General Meeting, 30 March 2017

The 2017 Annual General Meeting will be held on 30 March 2017 at 16.00 CET at Tivoli Hotel & Congress Center, Copenhagen.

Notice with agenda and complete proposals

Annual Report 2016

Articles of Association

After the Annual General Meeting the Company will serve some light refreshments.

Registration form

Admission cards can be ordered online by clicking here or in writing by using the admission card order form which can be downloaded here.

In order to obtain admission with voting rights, you must be a shareholder registered by name no later than 23 March 2017.

Important deadlines

Requests for admission cards must be received no later than 24 March 2017 at 23:59 CET.

Proxy

Proxies may be submitted electronically via FLSmidth's InvestorPortal here,

(requires electronic password) or in writing by using the proxy/postal vote form that can be downloaded here.

Important deadlines

Proxies must be received no later than 24 March 2017 at 23:59 CET.

Please see this guide for information about proxy voting as a non-Danish shareholder here.

Postal votes

Postal votes Postal votes may be submitted electronically via FLSmidth's InvestorPortal here,

(requires electronic password) or in writing by using the proxy/postal vote form that can be downloaded here.

Important deadlines

Postal votes must be received no later than 29 March 2017 at 12.00 (CET).

Number of shares and voting rights

FLSmidth & Co. A/S has a total share capital of DKK 1,025,000,000. Each share has a nominal value of DKK 20 and entitles the holder to 20 votes. 

The company holds a nominal amount of 43,072,360 treasury shares. As of 23 February 2017 the voting stock therefore amounts to 981,927,640 votes.

InvestorPortal

Submit or change your contact details and sign up for printed materials as shareholder on the Investor Portal: Click here to go to the Investor Portal.