Annual General Meetings

Here you can find documents about and dealt with at the Annual General Meetings.

FLSmidth Annual General Meetings

Annual General Meeting 2016

Information om Generalforsamlingen 2016 / Information about the Annual General Meeting 2016.

Ordinær generalforsamling, 5. april 2016

Den ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag d. 5. april 2016 kl. 16.00 i Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnusson Gade 2-4, 1577 København V.

Indkaldelse med dagsorden og de fuldstændige forslag 

Årsrapport 2015 (på engelsk) 

Dansk Årsprofil 2015 

Vedtægter 

Referat

Download det korte referat

Download det lange referat

Tilmeldingsblanket

Der kan ikke længere bestilles adgangskort, da generalforsamlingen er afholdt.

Fuldmagt

Der kan ikke længere afgives fuldmagter, da generalforsamlingen er afholdt.

Brevstemmer

Der kan ikke længere afgives stemmer, da generalforsamlingen er afholdt.

Stemmefordeling

Download stemmefordelingen

InvestorPortal

Oplys eller ret dine kontaktinformationer samt bestil trykte materialer som aktionær på InvestorPortalen: Klik her for at gå til InvestorPortalen.

Webcast

Du kan se webcasten fra generalforsamlingen i Investor-sektionen.

Annual General Meeting, 5 April 2016

The Annual General Meeting was held on Tuesday 5 April 2016 at 16.00 (CET) at Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnusson Gade 2-4, 1577 København V.

Notice with agenda and complete proposals 

Annual Report 2015 

Articles of association

Summary

Download the short version

Download the long version

Registration form

It is no longer possible to order admissions cards as the general meeting has been concluded.

Proxy

It is no longer possible to submit proxies as the general meeting has been concluded.

Postal vote

It is no longer possible to postal vote as the general meeting has been concluded.

Votes cast

Download the result

Investor Portal

Submit or change your contact details and sign up for printed materials as shareholder on the Investor Portal: Click here to go to the Investor Portal

Webcast

It is possible to see the webcast from the annual general meeting in our Investor section.