Annual General Meetings

Here you can find documents about and dealt with at the Annual General Meetings.

FLSmidth Annual General Meetings

Annual General Meeting 2015

Information om Generalforsamlingen 2015. Information about the Annual General Meeting 2015.

FLsmidth Annual General Meeting 2010

Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag d. 26. marts 2015 kl. 16.00 i Tivoli Congress Center, Arni Magnusson Gade 2-4, 1577 København V

Indkaldelse med dagsorden og de fuldstændige forslag

Årsrapport 2014 (på engelsk)

Dansk Årsprofil 2014

Vedtægter

Referat

Download resume (kort version) her

Download referat (lang version) her

Tilmeldingsblanket

Der kan ikke længere bestilles adgangskort, da generalforsamlingen er afholdt.

Fuldmagt

Der kan ikke længere afgives fuldmagter, da generalforsamlingen er afholdt.

Brevstemmer

Der kan ikke længere afgives stemmer, da generalforsamlingen er afholdt.

 

Stemmefordeling

Download stemmefordelingen her. 

Aktier og stemmerettigheder

FLSmidth & Co. A/S har en samlet aktiekapital på 1.025.000.000 kr. Hver aktie lyder på 20 kr. og giver 20 stemmer.

Selskabet ejer nominelt 48.258.920 egne aktier. Den stemmeberettigede aktiekapital repræsenterer således pr. 2. marts 2015 976.741.080 stemmer.

InvestorPortalen

Oplys eller ret dine kontaktinformationer og bestil trykte materialer som aktionær på InvestorPortalen: Klik her for at gå til InvestorPortalen

Webcast

Du kan se generalforsamlingen via webcast.
 

The Annual General Meeting was held on Thursday 26 March 2015 at 16.00 (CET) at Tivoli Congress Center, Arni Magnusson Gade 2-4, 1577 Copenhagen V

Notice with agenda and complete proposals

Annual Report 2014 

Articles of association 

Summary

Download the short summary here

Download the long summary here

Registration form

It is no longer possible to order admissions cards as the general meeting has been concluded.

Proxy

It is no longer possible to submit proxies as the general meeting has been concluded.

Postal vote

It is no longer possible to submit proxy voting as the general meeting has been concluded.

Votes cast

Download the results

Number of shares and voting rights

FLSmidth & Co. A/S has a total share capital of DKK 1,025,000,000. Each share has a nominal value of DKK 20 and entitles the holder to 20 votes. 

The company holds a nominal amount of 48,258,920 treasury shares. As of 2 March 2015 the voting stock therefore amounts to 976,741,080 votes.

InvestorPortal

Submit or change your contact details and sign up for printed materials as shareholder on the InvestorPortal: Click here to go to the InvestorPortal

Webcast

You can follow the meeting online via a webcast.