Annual General Meetings

Here you can find documents about and dealt with at the Annual General Meetings.

FLSmidth Annual General Meetings

Annual General Meeting 2014

Information about the Annual General Meeting 2014.

FLSmidth Annual General Meeting 2014

Generalforsamlingen 2014 blev afholdt d. 27. marts 2014 kl. 15.00 i Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Frederiksberg.

Indkaldelse 
CV for bestyrelsen 
Fuldstændige forslag
Årsrapport 2013 (på engelsk)
Årsprofil 2013 
Vedtægter - gammel og nye

Referat

Download resume (kort version) her...

Download referat (lang version) her...

Tilmeldingsblanket

Der kan ikke længere bestilles adgangskort, da generalforsamlingen er afholdt.

Fuldmagt

Der kan ikke længere afgives fuldmagter, da generalforsamlingen er afholdt.

Brevstemmer

Der kan ikke længere afgives stemmer, da generalforsamlingen er afholdt.

Stemmefordeling

Download stemmefordelingen her...

Aktier og stemmerettigheder

FLSmidth & Co. A/S har en samlet aktiekapital på 1.064.000.000 kr. Hver aktie lyder på 20 kr. og giver 20 stemmer.

Selskabet ejer nominelt 74.804.520 egne aktier. Den stemmeberettigede aktiekapital repræsenterer således pr. 3. marts 2014 989.195.480 stemmer.

InvestorPortal

Oplys eller ret dine kontaktinformationer som aktionær på InvestorPortalen: Klik her for at gå til InvestorPortalen  

Webcast

Du kan se generalforsamlingen via webcast ved at klikke her. 

The 2014 Annual General Meeting was held on 27 March 2014 at 15.00 CET at Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Copenhagen.

Notice 
CV for the Board of Directors 
Complete resolutions proposed
Annual Report 2013
Articles of Association (old and new)

Summary

Download the short summary here...

Download the long summary here... 

Registration form

It is no longer possible to order admissions cards as the general meeting has been concluded.

Proxy

It is no longer possible to submit proxies as the general meeting has been concluded.

Postal vote

It is no longer possible to submit proxy voting as the general meeting has been concluded.

Votes cast

Download the result

Number of shares and voting rights

FLSmidth & Co. A/S has a total share capital of DKK 1,064,000,000. Each share has a nominal value of DKK 20 and entitles the holder to 20 votes.

The company holds a nominal amount of 74,804,520 treasury shares. As at 3 March 2014 the voting stock therefore amounts to 989,195,480 votes.

Investor Portal

Submit or change your contact details as shareholder on the Investor Portal: Click here to go to the Investor Portal 

Webcast

You can view the meeting online via a webcast by clicking here.