Annual General Meetings

Here you can find documents about and dealt with at the Annual General Meetings.

FLSmidth Annual General Meetings

Annual General Meeting 2012

The 2012 Annual General Meeting was held on 30 March 2012 at 16.00 CET at Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Copenhagen.

FLSmidth Annual General Meeting 2012

Ordinære generalforsamling, 30. marts 2012 kl. 16

Generalforsamlingen blev afholdt i Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg. 

 

Referat

Læs det korte referat her
Læs det lange referat her

 

Indkaldelse

Download indkaldelsen her

 

Retningslinier for incitamentsaflønning

Download forslag om ændring i retningslinier for incitamentsaflønning 

 

Bestyrelses CV'er

Download CV'er på bestyrelsesmedlemmerne, der er på valg

 

Fuldstændige forslag

Download de fuldstændige forslag

 

Vedtægter

Download gamle og nye vedtægter

 

Adgangskort

Der kan ikke længere rekvireres adgangskort, da generalforsamlingen er afholdt.

 

Stemmeafgivelse

Der kan ikke længere stemmes, da generalforsamlingen er afholdt. 

 

Stemmefordeling fra kandidatafstemning

Download stemmefordeling

 

Aktier og stemmerettigheder

FLSmidth & Co. A/S havde på indkaldelsensdatoen en samlet aktiekapital på 1.064.000.000 kr. Hver aktie lyder på 20 kr. og giver 20 stemmer.

Selskabet ejer nominelt 929.465 egne aktier. Den stemmeberettigede aktiekapital repræsenterer således pr. 2. marts 2012 1.045.410.700 stemmer. 

 

InvestorPortal

Oplys eller ret dine kontaktinformationer samt bestil trykte materialer som aktionær på InvestorPortalen: Klik her for at gå til InvestorPortalen

Annual General Meeting, 30 March 2012 at 16.00 CET

The Annual General Meeting was held at Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, DK-2000 Frederiksberg.

 

Summary

Read the short summary of the meeting
Read the long summary of the meeting

  

Notice of the meeting

Download the notice of the meeting

 

Guidelines for incentive pay

Download the proposal for update of the Guidelines for Incentive pay

 

Board of Directors CVs

Download the CVs of the members for the Board of Directors for election

 

Complete resolutions

Download the complete resolutions

 

Articles of Association

Download the old and new Articles of Association 

 

Admission cards 

Admission cards can no longer be ordered since the Annual General Meeting has been concluded.

 

Proxy voting

Voting can no longer be done since the Annual General Meeting has been concluded. 

 

Votes cast of Member voting

Download votes cast
 

Number of shares and voting rights

FLSmidth & Co. A/S had on the day of the issue of the notice a total share capital of DKK 1,064,000,000. Each share has a nominal value of DKK 20 and entitles the holder to 20 votes.

The company holds a nominal amount of 929,465 treasury shares. As at 2 March 2012 the voting stock therefore amounts to 1,045,410,700 votes. 
 

Investor Portal

Submit or change your contact details and sign up printed materials as shareholder on the Investor Portal: Click here to go to the Investor Portal