Annual General Meetings

Here you can find documents about and dealt with at the Annual General Meetings.

FLSmidth Annual General Meetings

Annual General Meeting 2011

The Annual General Meeting 2011 was held on Friday 29 April 2011 at Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Copenhagen. Here you can find documents and webcast from the event

FLSmidth Annual General Meeting 2011

Ordinær generalforsamling, 29. april 2011 kl. 16.00

Indkaldelse

Fuldstændige forslag

CV for bestyrelsen (på engelsk)

Referat af Generalforsamlingen  

Årsrapport 2010

 

Adgangskort og stemmeafgivelse

Der kan ikke længere bestilles adgangskort eller afgives stemmer, da generalforsamlingen er afholdt.

 

Aktier og stemmerettigheder

Det samlede antal aktier og stemmerettigheder var på dagen henholdsvis 52.440.256 og 1.048.805.120.

 

Webcast

Du kan se webcasten fra generalforsamlingen på vores online TV kanal.

 

InvestorPortal

Oplys eller ret dine kontaktinformationer som aktionær på InvestorPortalen: Klik her for at gå til InvestorPortalen 

Annual General Meeting, 29 April 2011 at 16.00 CET

Notice

Complete resolutions proposed

CV for the Board of Directors

Summary of the Annual General Meeting 

Annual Report 2010

 

Admission card and proxy voting

It is nolonger possible to order admissions cards and submit proxy voting as the general meeting has been concluded.

 

Number of shares and voting rights

The total number of shares and voting rights were on the day 52,440,256 and 1,048,805,120 respectively. 

 

Webcast

It is possible to see the webcast from the annual general meeting on our online TV channel.

 

Investor Portal

Submit or change your contact details as shareholder on the Investor Portal: Click here to go to the Investor Portal