Download Center

FLSmidth & Co. is a project and service focused engineering business with a unique global market position and strong potential for growth.

FLSmidth download center

Announcements

Here you can read company announcements and press releases from FLSmidth.

FLSmidth Company Announcements

FLSmidth vil overtage GL&Vs globale mineralaktiviteter

20.04.2007
Meddelelse til Københavns Fondsbørs, nr. 09 - 2007, 20. april 2007

FLSmidth har indgået en betinget aftale med bestyrelsen for den børsnoterede canadiske virksomhed Groupe Laperrière & Verreault Inc. (GL&V) om at overtage virksomhedens Procesdivision (GL&V Process), der er en af verdens førende inden for separationsteknologi til metal- og mineralindustrien. Aftalen er betinget af en række forhold, herunder godkendelse fra mindst 75 procent af GL&Vs aktionærer i hver aktieklasse samt af de nødvendige myndighedsgodkendelser.
GL&Vs bestyrelse anbefaler enstemmigt sine aktionærer, at FLSmidth overtager divisionen for DKK 4,8 mia. kontant (CAD 983 mio.) på nettogældfri basis, hvilket svarer til en pris på ca. DKK 162 pr. aktie (CAD 33) efter udvanding (fully diluted basis).
 
GL&Vs Process beskæftiger ca. 1.000 medarbejdere og forventes at opnå en omsætning på ca. DKK 2,6 mia. (CAD 523 mio.) i indeværende regnskabsår (1. april 2006 - 31. marts 2007). GL&V Process består primært af selskaberne Dorr-Oliver Eimco og Krebs International, der er verdensledende inden for deres respektive forretningsområder.
 
Med overtagelsen af GL&V Process vil FLSmidth have realiseret sin globale vækststrategi på mineralområdet. Strategien tager udgangspunkt i, at koncernens mineralaktiviteter skal opnå samme størrelse og styrke som cement-aktiviteterne. Konsekvensen af akkvisitionen er således en reduktion af Koncernens langsigtede risiko i forhold til cykliske markeder.
 
Mineralaktiviteterne i FLSmidth koncernen markedsføres i dag under navnet FFE Minerals. Mineralaktiviteterne vil fremover udgøre en markant større del af FLSmidth koncernens samlede aktiviteter, og det er hensigten at øge den globale integration mellem cement- og mineralaktiviteterne. Det er i den forbindelse blevet besluttet, at de samlede mineralaktiviteter i FLSmidth koncernen fremover vil blive markedsført under navnet FLSmidth Minerals.
 
Komplementære virksomheder
FFE Minerals og GL&V Process komplementerer hinanden både geografisk og produktmæssigt, hvilket også er dokumenteret gennem mange års samarbejde på en række internationale projekter.
 
FFE Minerals er ekspert i pyroteknologi samt knusning og formaling af mineraler, mens GL&V Process har specialiseret sig i de efterfølgende separeringsprocesser. De to virksomheders produkter udgør således tilsammen én komplet teknologi i processen fra brydning af mineraler til færdigt produkt.
 
På samme måde supplerer de to virksomheder hinanden på den kommercielle front.
FFE Minerals har sit primære kommercielle fokus på salg af enkeltmaskiner, mens GL&V Process har en organisation, der fokuserer på opfølgende salg og service. Geografisk er de to virksomheders styrker hensigtsmæssigt fordelt i verden. Således vil GL&V Process og FFE Minerals tilsammen være stærkt repræsenteret på samtlige relevante markeder i verden.
 
Den fælles virksomhed, FLSmidth Minerals, bliver global markedsleder indenfor knusere, møller, hydrocykloner, flotation, sedimentering, materialetransport (MH) og kalcinering.
 
Finansielle hovedtal
 
GL&V Process:
-Ordrebeholdning pr. 31.12.2006:            DKK 1.613 mio. (CAD 329 mio.)
-Omsætning 2005/06:                               DKK 1.946 mio. (CAD 378 mio.)
-EBIT-resultat 2005/06:                           DKK 244 mio. (CAD 47 mio.) (normaliseret))
-EBIT-margin 2005/06                            12,5 pct.
-Proforma omsætning 2006/07*:              DKK 2.566 mio. (CAD 523 mio.)
-Proforma EBIT-margin 2006/07*:          12 pct.
(*2006/07 er FLSmidths estimater for GL&V Process. Proformatal for Krebs er inkluderet for 12 måneder)
(GL&V regnskabsår 2007= 1. april 2006 - 31. marts 2007)
 
FFE Minerals:
-Ordrebeholdning pr. 31.12.2006:            DKK 4.733 mio.
-Omsætning 2006:                                   DKK 3.276 mio. 
-EBIT-resultat 2006:                                DKK 258 mio.
-EBIT-margin 2006:                                 7,9 pct.
-Forventet omsætning 2007:                     DKK 5 - 5,5 mia.
-Forventet EBIT-margin 20007:                9 pct.
 
Det er forventningen, at der vil kunne realiseres en række salgs- og omkostningssynergier i forlængelse af akkvisitionen. FLSmidth & Co. vil offentliggøre forventningerne til disse, når akkvisitionen er gennemført.
 
Efter overtagelsen af GL&V Process, vil den finansielle position for FLSmidth & Co. A/S alt andet lige ændre sig fra et forrentet nettoinstående pr. 31. december 2007 på DKK 2,8 mia. til en forrentet nettogæld på ca. DKK 2,0 mia. FLSmidth har indhentet bindende tilsagn om kreditfacilitet til finansiering af købet.
 
Der henvises i øvrigt til GL&Vs pressemeddelelse publiceret i dag.
 
Henvendelse om denne meddelelse bedes rettet til adm. koncerndirektør
Jørgen Huno Rasmussen på tlf. 30 93 15 79. Der vil endvidere være mulighed for at få besvaret eventuelle spørgsmål vedr. denne meddelelse på presse- og analytikermødet fredag den 20. april 2007, kl. 11.30, jf. nedenfor.
 
                                                        
                                                                   -------------
 
 
FLSmidth & Co. A/S
Jørgen Worning                                             
Formand for Bestyrelsen
 
 
Der vil blive afholdt presse- og analytikermøde fredag den 20. april, kl. 11.30 på FLSmidth & Co. A/S' adresse, Vigerslev Alle 77, 2500 Valby.
Mødet kan endvidere følges som live webcast via dette link:
samt via telekonference på tlf. 70 26 50 40