After Sale Service

After Sales Service

"After sales"-servicegruppen håndterer reservedele, "after sales" ordrer, reklamationer, serviceaftaler samt koordinering af servicebesøg. Alle indkommende e-mails og telefonopkald bliver også varetaget af denne gruppe, som desuden koordinerer kurser for kunderne.

Underleverandører
FLSmidth Airloq samarbejder med mange forskellige underleverandører. Vi finder det meget vigtigt, at vi kan levere det produkt, som kunderne foretrækker, og at vores produktportefølje er varieret og teknologisk innovativ.

Systemer til gasanalyse er meget komplekse, og derfor er det vigtigt, at de personer, som beskæftiger sig med reparationer, levering af reservedele og nye produkter, er fortrolige med udstyret. Det er vigtigt for FLSmidth Airloq, at vores teknikere altid er up-to-date med vore produkter, og at de ofte er i kontakt med underleverandørerne.

Serviceaftaler
Ved indgåelse af en servicekontrakt med FLSmidth Airloq sikres kunden et driftssikkert og stabilt gasanalysesystem. Regelmæssige serviceeftersyn vil reducere systemnedbrud og dermed optimere driften.

Serviceaftalen indgås for at holde systemet i god behold og for at give kunden status af første prioritet. Servicekontrakten kan tegnes enten til en fast pris eller baseret på forbrugt tid på serviceopgaven. Hvilken form for servicekontrakt, der bør vælges, afhænger af typen af udstyr, lovgivningskrav samt kundens egne ønsker om vedligeholdelse, kvalitetssikring m.v.

Kvalitetssikring og rådgivning
Som kompetent sparringspartner tilbyder FLSmidth Airloq også rådgivning ved specifikation, indkøb, indkøring samt vedligeholdelse/kvalitetssikring af udstyr til overholdelse af en given lovgivning, som eksempelvis Affaldsforbrændingsdirektivet 2000/76/EC med tilhørende bekendtgørelser og CEN-standarder.

Fortolkning af, og praktisk arbejde med, CEN-standarder (f.eks. EN14181) kan være en stor og vanskelig opgave for mange kunder. Da FLSmidth Airloq har flere års erfaring med lignende opgaver, kan vi tilbyde udarbejdelse af usikkerhedsbudget (QAL1), rådgivning ved planlægning og afvikling af QAL2, oplæring af driftspersonale i QAL3-procedurer, møder med et akkrediteret målefirma omkring koordinering og planlægning af QAL2 og AST, konsulenthjælp ved udarbejdelse af kvalitetsmanualer m.v.

Arbejdet med QAL1, 2 og 3 samt AST (ISO14956 og EN14181) er aktuelt for affaldsforbrændingsanlæg og store fyringsanlæg i alle EU-lande. Det er en ny måde at arbejde med emissionsmåleudstyr på. Den røde tråd i de nye direktiver og standarder er kvalitetssikring af anlægsmålere (AMS).

24 timers tilkaldeordning
Som kunde hos FLSmidth Airloq kan du også vælge at tegne en serviceaftale med 24 timers tilkaldeordning, hvor vi garanterer påbegyndt afhjælpning af et opstået problem/fejl indenfor 2 timer. 6 serviceteknikere tager del i vores 24-timers vagtordning. Serviceteknikerne har mulighed for at koble op til firmaet samt tilgå alle analysesystemer via modem fra hjemmeadressen. I de tilfælde, hvor et problem ikke kan afhjælpes med telefonsupport eller modemopkobling til udstyret, rejser vi ud til anlægget med så kort tidsfrist som muligt. I Danmark er rejsetiden ganske kort og kan foretages i bil. I udlandet er vi naturligvis afhængig af afstand til kunden og transporttid.


Remember name
Remember phone/email
Remember Country
Remember subject
:
You must choose at least one point of contact